Mom my Special Program

     

스페인 헤타페  유스입단

 

개인트레이닝 6시간 .

아카데미 트레이닝 주당 10시간. 토너먼트 및

전문게임참여. 스포츠 심리강연

주당 개인별맞춤 보고서적성

국제토너먼트참가. 축구경기참가

 


 

     

캐나다 TSS FC 여자축구

 

 

 캐나다 여자축구의 최강의 명문팀

           

캐나다와 미국 프로여자축구선수 발탁기회           

 

캐나다 .미국 대학 진출가능

                        

영국 첼시.아스날. 맨시티 축구

 

              

명문 축구클럽 첼시 FC와 연게된

 

영국 사립학교 축구유학


유학후기